آخرین اخبار طراحی سایت فراتک مشهد | بلاگ > طراحی وب سایت شهید کاظمی

09/06/1396 نویسنده : فراتک
98 0 0

تحویل وب سایت طراحی شده توسط داده پردازی فراتک مشهد به شرکت مرکز راهبرد ویژه

به استحضار می رسانیم پروژه طراحی وب سایت شرکت مرکز راهبرد پس از پایان انجام آن توسط شرکت فراتک مشهد و همچنین پس از بررسی های نهایی از لحاظ صحت عملکرد بخش های مختلف آن، به مشتری تحویل گردید تا جهت مطلب گذاری توسط مشتری اقدام گردد.

06/06/1396 نویسنده : فراتک
98 0 0

پایان مرحله طراحی وب سایت شرکت مرکز راهبرد توسط داده پردازی فراتک مشهد ویژه

پس انجام کلیه مفاد قرارداد منعقد شده میان شرکت مرکز راهبرد و طراحی سایت فراتک مشهد، وب سایت مورد نظر مشتری با تمامی امکانات درخواستی، پیاده سازی شده و آماده تحویل به مشتری می باشد.

03/05/1396 نویسنده : فراتک
130 0 0

پایان مرحله طراحی پوسته گرافیکی در پروژه طراحی وب سایت مشهد شرکت مرکز راهبرد ویژه

براساس آخرین روند در حال انجام در طراحی سایت شرکت شرکت مرکز راهبرد به اطلاع می رسانیم پروژه طراحی پوسته گرافیکی سایت مذکور به پایان رسیده و پس از تائید مدیران این مجموعه آماده ورود به مرحله برنامه نویسی و بهینه سازی وب سایت شده است.

05/05/1396 نویسنده : فراتک
99 0 0

آغاز مرحله طراحی و پیاده سازی فنی و بهینه سازی سایت شرکت مرکز راهبرد مشهد ویژه

پروژه طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت شرکت مرکز راهبرد مطابق زمانبندی انجام شده در زمان عقد قرارداد در موعد مقرر خود وارد مرحله برنامه نویسی در شرکت داده پردازی فراتک مشهد شد.