اخبار فناوری و تکنولوژی > ذخیره سازی اطلاعات
Technology & IT NEWS

اخبار فناوری

استفاده از شیشه کوارتز به جای دیسک های ذخیره سازی توسط مایکروسافت ویژه

امروزه استفاده از وسایل ذخیره سازی اطلاعات در میان عوام مردم رواج بالایی داشته و اغلب آن ها برای به یادگار نگاه داشتن لحظات زندگی و یا اطلاعات مرتبط با فعالیت های شغلی خود از این وسایل استفاده می کنند.