اخبار فناوری و تکنولوژی > تراشه های کامپیوتری
Technology & IT NEWS

اخبار فناوری

پردازنده های نازکتر، افزایش خطرات امنیتی را به دنبال دارند! ویژه

در سال های اخیر شاهد کاهش ضخامت پردازنده ها الکترونیکی بوده ایم. این اتفاق با وجود مزایای متعددی که به همراه دارد، احتمال حملات امنیتی را افزایش می دهد.